กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุวรรณา ใคร่กระโทก

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตำแหน่งครูชำนาญการ

นางอภิญญา มนัสพรหม

ครูชำนาญพิเศษ

นางสาวพัชริยา เครือบุญ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Mr.Kelvin Melckzedeck Minja

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางสาวนิภาภัทร ทองโคกกรวด

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง