ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการใช้บริการ-โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง